سازمان منطقه آزاد انزلی، آرش مال،علی اوسط اکبری مقدم،آرش و امین تقی پور دهکاء،انزلی Archives - صفیر گیلان
بازدید رییس و اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی از پروژه تجاری فرهنگی آرش مال 01 آذر 1400
پروژه مدرن به مساحت ۲٢ هزار مترمربع

بازدید رییس و اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی از پروژه تجاری فرهنگی آرش مال

پروژه تجاری تفریحی فرهنگی مدرن آرش مال در ۶ طبقه به مساحت ۲٢ هزار مترمربع بنا شده است