سازمان منطقه آزاد انزلی، دانش بنیان، علی اوسط اکبری مقدم، Archives - صفیر گیلان
دوره آموزشی چرا و چگونه دانش بنیان شویم 27 فروردین 1401
بامشارکت 74 شرکت، سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار نمود:

دوره آموزشی چرا و چگونه دانش بنیان شویم

صفیر گیلان،ویژگی های شرکت دانش بنیان، روش شناسایی محصولات دانش بنیان، شاخص های دانش بنیان، فرآیند ثبت درخواست تا اخذ تاییدیه، تبیین قوانین حمایتی دانش بنیان در کنار انواع خدمات و تسهیلات مالی مرتبط با شرکت های دانش بنیان مهمترین محورهای آموزشی ارائه شده به شرکت های حاضر در این دوره بود