سازمان منطقه آزاد انزلی، علی اوسط اکبری مقدم، اداری ، بازاریان و بازرگانان Archives - صفیر گیلان
مشارکت افراد ذی نفع در امور اداری مرتبط با خود یک امر بدیهی است 04 دی 1400
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جریان افتتاح دفتر جامعه بازاریان و بازرگانان:

مشارکت افراد ذی نفع در امور اداری مرتبط با خود یک امر بدیهی است

اوسط مقدم با تأکید براینکه بنیان مناطق آزاد بر تعامل با سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی بنا نهاد شده و در این میان کاهش تصدی گری دولتی و بهره مندی از توان و ظرفیت بخش خصوصی می تواند برطرف کننده برخی مشکلات پیش روی باشد، اضافه کرد: تعامل بخش خصوصی ذی نفع که از سابقه فعالیت در عرصه های تخصصی بازرگانی نیز برخوردار می باشد زمینه ساز کاهش بیش از پیش برخی نواقص اداری است.