سازمان نامین اجتماعی،نیروی انسانی،تامین اجتماعی گیلان،دکتر عفت نژاد Archives - صفیر گیلان
کاستن دغدغه نیروی انسانی با هدف خدمت رسانی با کیفیت مطلوب به بیمه شدگان 28 آبان 1401
دومین روز سفر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان به استان گیلان

کاستن دغدغه نیروی انسانی با هدف خدمت رسانی با کیفیت مطلوب به بیمه شدگان

دکتر عفت نژاد معاون توسعه و منابع انسانی سازمان در دومین روز سفر به گیلان از بیمارستان تازه تاسیس تامین اجتماعی کومله لنگرد دیدار نمود .