سازمان نوسازی Archives - صفیر گیلان
داره کل نوسازی مدارس استان گیلان در دو سال متوالی عنوان دستگاه برتر استان را کسب نمود 24 آبان 1399

داره کل نوسازی مدارس استان گیلان در دو سال متوالی عنوان دستگاه برتر استان را کسب نمود

دکتر علی مناهی مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز از تلاش های صورت گرفته در استان گیلان تجلیل نمود.