سازه های آهنی ،ضایعاتی،پل ورودی فومن،میلگرده،زباله گردی، زنگ زده،مسکن مهر فومن،صفیر گیلان، روز جمعه، Archives - صفیر گیلان
آیا جمع آوری سازه های آهنی و میلگردهای زنگ زده مسکن مهر فومن در روز جمعه موقت است!؟قابل توجه مسئولان 01 اردیبهشت 1403
در آشفته بازار گرانی مسکن!!!

آیا جمع آوری سازه های آهنی و میلگردهای زنگ زده مسکن مهر فومن در روز جمعه موقت است!؟قابل توجه مسئولان

صفیر گیلان؛از کنار این حرکت و شاید زباله گردی به سبک نوین گذشتم و خواستم تصویری را از داخل ماشین ثبت کنم که راننده گفت:!!!!