سالمندان،بازنشستگان، تامین اجتماعی،سرپرست درمان تامین اجتماعی گیلان، Archives - صفیر گیلان
توجه به سلامت سالمندان و بازنشستگان یکی از مهمترین الویت های سازمان تامین اجتماعی است 08 مهر 1400
سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان،

توجه به سلامت سالمندان و بازنشستگان یکی از مهمترین الویت های سازمان تامین اجتماعی است

صفیر گیلان؛دکتر قنبر پور سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان با گرامیداشت فرا رسیدن اول اکتبر، نهم مهرماه روز جهانی سالمندان ، اظهار داشت توجه به سلامت سالمندان و بازنشستگان یکی از مهمترین الویت های سازمان تامین اجتماعی است.