سالمندان،مهارت دیجیتال،پویش آموزش یک مهارت دیجیتال به سالمندان Archives - صفیر گیلان
پویش آموزش یک مهارت دیجیتال به سالمندان برگزار می گردد 11 اسفند 1400
به همت دبیرخانه شورای ساماندهی سالمندان گیلان

پویش آموزش یک مهارت دیجیتال به سالمندان برگزار می گردد

صفیر گیلان؛این پویش همسو با شعار تعیین شده روز جهانی سالمندان و هفته ملی تکریم و منزلت این عزیزان با هدف ارتقاء نشاط ، شادابی و امید به زندگی در سالمندان و در قالب مسابقه از طریق ارسال فیلم های تهیه شده انجام میگیرد