ساماندهی،شهرداری رشت،کامران راد ،مدیر منطقه دو شهرداری رشت ،صفیر گیلان Archives - صفیر گیلان
از بهسازی و ساماندهی کف پوش بازار تا آرام سازی خیابان دکتر حشمت 31 فروردین 1398

از بهسازی و ساماندهی کف پوش بازار تا آرام سازی خیابان دکتر حشمت

 به گزارش صفیر گیلان؛علیرضا کامران راد مدیر منطقه دو شهرداری رشت در گفتگویی با اشاره به اقدامات در دست اجرای منطقه دو شهرداری رشت اظهار داشت: با توجه به اینکه حاشیه رودخانه های خیابان جوان و رودبارتان نقاط پرخطر محسوب شده در این راستا احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه خیابان های جوان و رودبارتان توسط […]