ستاد انتخابات استان گیلان،انتخابات،جوادشفیعی ثابت Archives - صفیر گیلان
روسای ستاد انتخابات نامزدها احکام مسئولیت خود را به ستاد انتخابات استان ارائه نمایند 22 خرداد 1403
دبیروسخنگوی ستاد انتخابات استان گیلان:

روسای ستاد انتخابات نامزدها احکام مسئولیت خود را به ستاد انتخابات استان ارائه نمایند

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات گیلان گفت: لازمست روسای محترم استانی بلافاصله روسای ستاد شهرستانی و احیانا بخشها و همچنین کمیته های ستاد استانی را برای همکاری بعدی به ستاد استان معرفی تا به فرمانداران و بخشداران و مسئولین ذیربط در امر انتخابات بمنظور همکاری قانونی ارجاع گردد.