ستاد خیزش های مردمی آیت الله رئیسی در استان گیلان،ستاد رئیسی در گیلان،محمد دوستار،محمدصادق رجبی Archives - صفیر گیلان
محمدصادق رجبی مسئول هماهنگ کننده خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ستاد رئیسی در گیلان شد 25 خرداد 1400
با حکم محمد دوستار؛

محمدصادق رجبی مسئول هماهنگ کننده خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ستاد رئیسی در گیلان شد

محمد صادق رجبی به عنوان مسئول هماهنگ کننده خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آیت الله دکتر رئیسی در گیلان منصوب شد،