ستاد ملی کرونا-علیرضا رئیسی-کرونا-کرونا در ایران-محدودیت کرونایی-وزارت بهداشت Archives - صفیر گیلان
طرح جامع محدودیت‌های جدید کرونایی فراتر از یک تعطیلی/مدارس و دانشگاهها غیرحضوری می‌شوند 25 آبان 1399

طرح جامع محدودیت‌های جدید کرونایی فراتر از یک تعطیلی/مدارس و دانشگاهها غیرحضوری می‌شوند

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: طرح جامعه محدودیت های جدید کرونایی که به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا رسید نجات دهنده است و فقط مربوط به تهران نیست.