سد شهر بیجار-آبگیری-آیت الله بهجت-سد بتنی ایران Archives - صفیر گیلان
آبگیری ۹۵ درصدی سد شهر بیجار (آیت الله بهجت) 19 فروردین 1400
مهندس وحید خرّمی

آبگیری ۹۵ درصدی سد شهر بیجار (آیت الله بهجت)

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان از آبگیری و ذخیره ۹۵ درصدی سد شهر بیجار (آیت الله بهجت ) با حجم آبی معادل ۱۰۰ میلیون متر مکعب خبر داد.