سراوان رشت، پویش ایران سرسبز، ایران قوی ، استاندار گیلان،دکتر اسدالله عباسی،جنگل های هیرکانی،پوشش جنگلی Archives - صفیر گیلان
حفظ جنگل‌های هیرکانی یک مسئولیت جهانی و انسانی است 08 دی 1400
شرکت استاندار گیلان در پویش ایران سرسبز، ایران قوی "

حفظ جنگل‌های هیرکانی یک مسئولیت جهانی و انسانی است

صفیر گیلان؛استاندار گیلان از همه مردم گیلان می خواهم تا همگام با سایر استان ها در امر درختکاری که از امروز آغاز می شود مشارکت کنند زیرا جنگل های گیلان از گونه ارزشمند هیرکانی بوده و همه ها وظیفه صیانت از این جنگل ها را بر عهده داریم..