سردار احمدرضا رادان،مسکن بازنشستگان،بازنشستگان فراجا Archives - صفیر گیلان
استفاده از تجارب بازنشستگان فراجا در پیشبرد اهداف اولویت قرار گیرد 10 فروردین 1402
در نشست صمیمی با جمعی از پیشکسوتان فراجا در شهر رشت

استفاده از تجارب بازنشستگان فراجا در پیشبرد اهداف اولویت قرار گیرد

با تاکید بر توجه ویژه به بازنشستگان به عنوان سرمایه‌های اثربخش جامعه، افزود: مراقبت از بازنشستگان و استفاده از تجارب و اندوخته‌های آنها در پیشبرد اهداف فراجا در اولویت قرار گیرد.