سردار دامغانی ،استعمار جهانی،رسانه،جشنوار رسانه‌ای حریم رسالت،فرمانده سپاه،روایت Archives - صفیر گیلان
سلطه جهانی با ابزار رسانه استعماری 27 آبان 1402
فرمانده سپاه قدس گیلان،

سلطه جهانی با ابزار رسانه استعماری

اختصاصی صفیر گیلان ؛دامغانی تصریح کرد ؛استعمار جهانی به دنبال حکمرانی مجازی هستند تا با تخدیر افکار ، هدایت آنها ها را بدست گیرند و نقطه مرکزی این تلاش آنها در جمهوری اسلامی است.