سردار غلامرضا سلیمانی-مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان- رونق اقتصاد Archives - صفیر گیلان
صنایع کوچک بهترین راه حل برای رونق اقتصاد است | به دنبال جذب سرمایه گذاران صنعتی هستیم 24 فروردین 1400
فریبرز سعیدی کیا تاکید کرد؛

صنایع کوچک بهترین راه حل برای رونق اقتصاد است | به دنبال جذب سرمایه گذاران صنعتی هستیم

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت: با توجه به ویژگیها و قابلیتهایی که استان گیلان دارد، می بایست به دنبال جذب سرمایه گذاران صنعتی باشیم،