سرمایه گذاران-محمد ولی روزبهان Archives - صفیر گیلان
حضور سرمایه گذاران حوزه اسکاندیناوی در منطقه آزاد و بهره برداری از ظرفیت کریدور شمال جنوب 13 آذر 1399

حضور سرمایه گذاران حوزه اسکاندیناوی در منطقه آزاد و بهره برداری از ظرفیت کریدور شمال جنوب

با توجه به نقش محوری منطقه آزاد انزلی در ارتباط با همکاری‌های کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ظرفیت‌های ایجاد شده و در حال ساخت و برنامه‌های به اجرا درآمده از سوی سازمان، این منطقه نقش دروازه ورود به اوراسیا و اروپا را برای کشورمان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان برعهده خواهد داشت.