سرهنگ بایرامی،رئیس سازمان ادبیات و حفظ آثار دفاع مقدس کشور،شهرستان املش،سیره شهیدان Archives - صفیر گیلان
توجه به سیره شهیدان راهی برای زدودن غفلت ها 25 مهر 1400
 سرهنگ بایرامی،

توجه به سیره شهیدان راهی برای زدودن غفلت ها

سرهنگ بایرامی رئیس سازمان ادبیات و حفظ آثار دفاع مقدس کشور  با حضور در اداره مخابرات شهرستان املش با رئیس اداره مخابرات شهرستان املش دیدار و گفتگو کرد .