سرهنگ جاور صفاری، پلیس راه گیلان،محور قدیم رشت - قزوین،محدودیت ترافیکی Archives - صفیر گیلان
اعمال محدودیت ترافیکی در محور قدیم رشت – قزوین و آستارا – اردبیل 10 خرداد 1402
رئیس پلیس راه گیلان خبر داد؛

اعمال محدودیت ترافیکی در محور قدیم رشت – قزوین و آستارا – اردبیل

رئیس پلیس راه استان گیلان از اعمال محدودیت ترافیکی در محور قدیم رشت – قزوین و آستارا – اردبیل و بالعکس خبر داد.