سرهنگ جاور صفاری- خودرو - ورود - شهرهای قرمز و نارنجی-رئیس پلیس راه گیلان Archives - صفیر گیلان
ممانعت از ورود بیش از ۹ هزار خودرو به شهرهای قرمز و نارنجی 16 آذر 1399

ممانعت از ورود بیش از ۹ هزار خودرو به شهرهای قرمز و نارنجی

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به اعمال محدودیت ترددی در سطح استان، گفت: بیش از ۹ هزار خودرو به شهرهای قرمز و نارنجی ممانعت شده است.