سرهنگ "حمیدرضا فیضی پلمپ،فرمانده انتظامی،واحد صنفی ،تخلف، فومن پلمپ،واحد صنفی ،تخلف، فومن Archives - صفیر گیلان
پلمپ ۴۰ واحد صنفی متخلف در فومن 04 شهریور 1400
فرمانده انتظامي فومن

پلمپ ۴۰ واحد صنفی متخلف در فومن

صفیر گیلان؛فرمانده انتظامی فومن از پلمب ۴۰ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و قوانین و مقررات در این شهرستان خبر داد.