سرهنگ خلبان رحمانی-سر استاد-امیر سرتیپ کیومرث حیدری-فرمانده نیروی زمینی محوری ارتش Archives - صفیر گیلان
تشکر و سپاسگذاری از  سرهنگ خلبان رحمانی سر استاد خلبان برتر ۲۰۹ 06 اسفند 1399
توسط فرمانده نیروی زمینی ارتش،

تشکر و سپاسگذاری از سرهنگ خلبان رحمانی سر استاد خلبان برتر ۲۰۹

سرتیپ ستاد کیومرث حیدری،آنچه از دل و جان می آید آن است که از صمیم قلب از همکاری صادقانه و کوشش صادقانه شما در راستای هدایت و ارشاد این نسل سرفراز تقدیر و تجلیل نماییم