سرهنگ رحمانی ،ارتش فدای ملت،فرماندار فومن،صفیر گیلان ،سالن ورزشی ماکلوان ،محرومیت زدایی Archives - صفیر گیلان
ارتش با محرومیت زدایی فدایی ملت است/ سرهنگ رحمانی فرزند غیور شهرستان فومن است/اتمام پروژه سالن ورزشی ماکلوان با حمایت ارتش 25 آذر 1402
در جلسه قرارگاه محرومیت زدایی ارتش در فومن؛

ارتش با محرومیت زدایی فدایی ملت است/ سرهنگ رحمانی فرزند غیور شهرستان فومن است/اتمام پروژه سالن ورزشی ماکلوان با حمایت ارتش

اختصاصی/صفیر گیلان ؛در جلسه قرارگاه محرومیت زدایی ارتش، از نقش برجسته سرهنگ رحمانی در خدمات رسانی به فومن قدردانی شد