سرپرستی،مدیران،رواسا،ادارات،تکنولوژی،چالش Archives - صفیر گیلان
سرپرستی ها در  جایگاه شغلی با چالش ها ی روز افزون روبرو هستند 17 اردیبهشت 1396

سرپرستی ها در جایگاه شغلی با چالش ها ی روز افزون روبرو هستند

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان،شاید همه ی ما  برای مفهوم سرپرست و سرپرستی، تعاریف مختلفی ارائه دهیم ولی  سرپرست کسی است که امور گروهی از افرادواداره یک واحد سازمانی رابه عهده دارد. اگر چه رئیس هم یک سرپرست است، زیراکارهای سازمان را توسط افرادانجام می دهدو باید بگویم که اداره کنندگان، مدیران وروسا همه سرپرستند […]