سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان،روز جهانی نابینایان، بنیاد مسکن Archives - صفیر گیلان
معلولیت به معنای محدودیت نیست 24 مهر 1400
سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان،

معلولیت به معنای محدودیت نیست

صفیر گیلان،سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان ضمن تبریک روز جهانی نابینایان با اشاره به اینکه معلولیت به معنای محدودیت نیست گفت: فلسفه وجودی این روز تکریم واقعی انسان هایی است که همت و تلاش را به معنای واقعی به منصه ظهور رسانده اند.