سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، نمایشگاه ،تجهیزات پزشکی ، درمان، بیماران ، Archives - صفیر گیلان
تجهیزات پزشکی یکی از بخش های اصلی کار پزشکی است 13 آذر 1401
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

تجهیزات پزشکی یکی از بخش های اصلی کار پزشکی است

سرپرست دانشگاه در حاشیه بازدید از نمایشگاه تجهیزات پزشکی گفت: تجهیزات پزشکی یکی از بخش های اصلی کار پزشکی است که در درمان بیماران تاثیر بسزایی دارد.