سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان،علی بالو،جمعیت،جوانی جمعیت Archives - صفیر گیلان
تأکید دکتر بالو بر تلاش همگانی جهت تحقق سیاست راهبردی جوانی جمعیت 21 مهر 1401
دیدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اعضای هیئت‌علمی گروه زنان و زایمان مطرح شد؛

تأکید دکتر بالو بر تلاش همگانی جهت تحقق سیاست راهبردی جوانی جمعیت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دیدار با اعضای هیئت‌علمی گروه زنان و زایمان دانشگاه، بر توسعه خدمات آموزشی و درمانی و همچنین تلاش همگانی به جهت تحقق سیاست راهبردی جوانی جمعیت و حمایت خانواده، تأکید کرد.