سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ارتش،محرومیت زدایی،دکتر آشوبی،سلامت‌محور Archives - صفیر گیلان
از حضور سرپرست دانشگاه در مرکز درمانی ارتش تا بازدید از پایگاه جامع سلامت شهری انزلی 03 اردیبهشت 1402
ادامه بازدید میدانی دکتر آشوبی از مراکز سلامت‌محور بندرانزلی؛

از حضور سرپرست دانشگاه در مرکز درمانی ارتش تا بازدید از پایگاه جامع سلامت شهری انزلی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه بازدیدهای میدانی از مراکز سلامت‌محور شهرستان بندرانزلی، از چندین مرکز درمانی فعال و در دست احداث این شهرستان بازدید کرد.