سرپرست شهرداری رشت،تبدیل وضعیت،جانبازان جنگ،شهرداری رشت،محمدرضا داوطلب Archives - صفیر گیلان
تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر در اولویت باشد/مناسب سازی محیط شهری با هدف سهولت تردد جانبازان 02 شهریور 1401
 رئیس شورای شهر رشت تاکید کرد:

تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر در اولویت باشد/مناسب سازی محیط شهری با هدف سهولت تردد جانبازان

رئیس شورای شهر رشت گفت: تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شاغل در شهرداری رشت و همچنین ایجاد فضای مناسب کسب و کار در بازارچه های سطح رشت جزو اولویت ها شورا و شهرداری رشت است.