سرپرست شهرداری رشت،شورای شهر رشت،یوسف یزدانی،شورا Archives - صفیر گیلان
یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت شد | ۹ رای موافق شورا به مدیر سابق منطقه ۲ 17 آذر 1401
در جلسه فوق العاده شورا؛

یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت شد | ۹ رای موافق شورا به مدیر سابق منطقه ۲

یوسف یزدانی مدیر سابق منطقه دو شهرداری رشت با ۹ رای موافق اعضای شورای شهر رشت به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد