سرپرست شهرداری رشت، سید مجتبی خدمت بین دانا،نمایشگاه تخصصی ،خدمات، مبلمان شهری Archives - صفیر گیلان
بازدید سرپرست شهرداری رشت از نمایشگاه تخصصی خدمات، مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی 05 شهریور 1401

بازدید سرپرست شهرداری رشت از نمایشگاه تخصصی خدمات، مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی

سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت با هیات همراه جهت بازدید درهشتمین نمایشگاه تخصصی خدمات، مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی حضور یافت.