سرپرست معاونت بهداشتی،دکتر اسماعیل نور صالحی، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،دکتر ارسلان سالاری، Archives - صفیر گیلان
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه منصوب شد 31 فروردین 1401
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه منصوب شد

صفیر گیلان؛با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه منصوب شد.