سفر ریاست جمهوری به گیلان،حمل و نقل استان گیلان،مهندس رستم قاسمی،وزیر مسکن،نهضت ملی مسکن، Archives - صفیر گیلان
جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل استان گیلان با حضور مهندس رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی  برگزار شد 09 بهمن 1400
همزمان با سفر ریاست جمهوری به گیلان،

جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل استان گیلان با حضور مهندس رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اولویت در طرح نهضت ملی مسکن برای سه دهک‌های پایین کشور است، گفت: اخیرا با مجوز شورای مسکن اصلاحاتی در فرم(ج)صورت گرفته است ،بطور مثال کسانی که در شهرهای بزرگ پنج و در شهرهای کوچک سه سال سکونت داشته باشند می‌تواننددر این طرح ثبت نام کنند.