سفیدرود، رودخانه شمال ایران،رودخانه شمال ایران،شهرستان آستانه اشرفیه،فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه،روستای کیسم،پست بانک استان گیلان،آب کشاورزی،تولید برق،آبزیان Archives - صفیر گیلان
سفیدرود به عنوان مهم‌ترین رودخانه شمال ایران با ظرفیت تامین آب کشاورزی،تولید برق،گردشگری و گونه های متفاوت آبزیان حائز اهمیت است 21 آذر 1400
فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه تاکید کرد؛

سفیدرود به عنوان مهم‌ترین رودخانه شمال ایران با ظرفیت تامین آب کشاورزی،تولید برق،گردشگری و گونه های متفاوت آبزیان حائز اهمیت است

 رضایی تاکید کرد؛اهمیت سفیدرود تنها به ویژگی های گردشگری جذاب و اهمیت سد آن در مصارف کشاورزی و تولید برق ختم نمی شود و این رود پرآب زیستگاه ۴۵ گونه متفاوت و متعلق به ۳۶ جنس و ۱۷ خانواده می باشد. این رود از نظر زاد و ولد گونه های متفاوت آبزیان علی الخصوص گونه های خاویاری و استخوانی در جنوب دریای خزر بسیار حائز اهمیت می باشد.