سلامت اداری ،خدمت رسانی ، مردم، منطقه آزاد انزلی Archives - صفیر گیلان
سلامت اداری و خدمت رسانی به مردم از وظایف کارکنان منطقه آزاد انزلی باشد 16 شهریور 1401
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی،

سلامت اداری و خدمت رسانی به مردم از وظایف کارکنان منطقه آزاد انزلی باشد

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی تاکید کرد؛سلامت اداری و خدمت رسانی به مردم از وظایف کارکنان منطقه آزاد انزلی باشد