سند راهبردی-مجلس یازدهم همچنین-قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین Archives - صفیر گیلان
گشایش اقتصادی کشور با قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین 16 فروردین 1400
جوکار 

گشایش اقتصادی کشور با قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، امضای قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین را اهرم فشاری بر کشورهای غربی دانست و گفت: بعد از امضای این سند بود که تلاش‌های بیشتری برای بازگشت آمریکا به برجام مشاهده شد