سند روستایی،واحد  ، نهضت  ، ملی   ،روستاهای،مدیرکل بنیاد مسکن گیلان،مسکن،سند، Archives - صفیر گیلان
۱۸۲۳ واحد در دست ساخت در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در گیلان 05 شهریور 1402
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان،

۱۸۲۳ واحد در دست ساخت در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در گیلان

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با بیان اینکه در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان نیز ۱۸۲۳ واحد در دست ساخت داریم، خاطرنشان کرد: این واحدها در مراحل مختلف فونداسیون تا نازک کاری هستند.