سهل انگاری،علی بهارمست،کارگران، شهرداری رشت،ایمنی کارگران Archives - صفیر گیلان
سهل انگاری قابل اغماض نیست / تاکید بر ایمنی کارگران / تلاش مسئولین ، دلگرمی شهروندان را به همراه خواهد داشت 16 شهریور 1400
با حضور مهندس دلق پوش رئیس سازمان صمت استان گیلان،

سهل انگاری قابل اغماض نیست / تاکید بر ایمنی کارگران / تلاش مسئولین ، دلگرمی شهروندان را به همراه خواهد داشت

ستاد بحران شهرداری رشت جهت برنامه ریزی برای پیشگیری از بحران و آمادگی مواجه با بارش شدید باران و آبگرفتگی با حضور معاونین و مدیران شهرداری رشت تشکیل جلسه داد.