سه نماینده گیلان،سید کاظم دلخوش، حسن محمد یاری و احمد دنیامالی،نماینده،مجلس شورای اسلامی Archives - صفیر گیلان
انتخاب سه نماینده گیلان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی 05 دی 1400
در رای گیری،

انتخاب سه نماینده گیلان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

صفیر گیلان؛دلخوش، محمد یاری و دنیامالی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند .