سپاه قدس گیلان،سرهنگ دوم پاسدار مهدی پارسا Archives - صفیر گیلان
معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه قدس گیلان منصوب شد 03 مرداد 1400
با حضور  سردار فرمانده سپاه قدس گیلان

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه قدس گیلان منصوب شد

صفیر/گیلان طی مراسمی سرهنگ مهدی پارسا به عنوان معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه قدس گیلان منصوب شد.