سکان ورزش فومن، ورزش فومن،فرماندار فومن، جهانبخش آرمان، Archives - صفیر گیلان
خلیلی سکان ورزش فومن را دست گرفت 17 خرداد 1401
طی حکمی از سوی جهانبخش آرمان؛

خلیلی سکان ورزش فومن را دست گرفت

در این جلسه از خدمات نظری رئیس سابق این اداره تشکر و خلیلی به عنوان رئیس جدید این اداره معارفه شد.