سیا،خسارت،شهرستان فومن،بارش باران،استان گیلان،صفیر گیلان، Archives - صفیر گیلان
از  خسارات سیل در شهرستان  فومن 20 مرداد 1396

از خسارات سیل در شهرستان فومن

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان ،بر اساس گزارشات مردمی سیل در روستاههای شهرستان فومن خسارتهایی را به همراه داشت. سیل در برخی روستاهای فومن از جمله در خطیب گوراب،راسته کنار،گوراپس،فوشه،حیدر الات،قلعه رودخان خسارات زیادی به بار اورد و راه روستایی در برخی مناطق قطع شد.