سیامک ریماز،لولمان فومن،مرگ مغزی،امیرحسین نظری، اهدای عضو در گیلان Archives - صفیر گیلان
ثبت سی و هفتمین مورد اهدای عضو در گیلان با رضایت خانواده فومنی 18 مرداد 1402
امیرحسین نظری به بیماران جانی دوباره بخشید،

ثبت سی و هفتمین مورد اهدای عضو در گیلان با رضایت خانواده فومنی

سیامک ریماز اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۳ اهدای عضو در گیلان صورت گرفته که آخرین پیوند عضو سال به نام امیرحسین نظری ۲۳ ساله اهل روستای لولمان فومن ثبت شد.