سیامک ریماز  ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،  اهدای عضو Archives - صفیر گیلان
سی و دومین اهدای عضو امسال در گیلان انجام شد 07 دی 1401
مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد؛

سی و دومین اهدای عضو امسال در گیلان انجام شد

مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به سی و دومین اهدای عضو امسال در گیلان گفت: دو کلیه فرد مرگ مغزی شده به بیماران نیازمند اهدا شد.