سیاوش غلامی -طرح زمستانه-پایگاه امداد و نجات -جمعیت هلال احمر گیلان Archives - صفیر گیلان
۴۳ پست و پایگاه امداد و نجات هلال احمر گیلان در طرح زمستانه فعال است 24 آذر 1399

۴۳ پست و پایگاه امداد و نجات هلال احمر گیلان در طرح زمستانه فعال است

مدیرعامل هلال احمر گیلان از آغاز اجرای طرح زمستانه در ۴۳ پست و پایگاه امداد و نجات این جمعیت خبر داد.