سیدرضا فاطمی امین،وزیر صنعت، معدن و تجارت،شهرستان صومعه سرا،کودکان صومعه سرایی، Archives - صفیر گیلان
کودکان صومعه سرایی هنر مندانه گل دادند و پول تو جیبی گرفتند 08 بهمن 1400
وقتی وزیر صمت وارد صومعه سرا شد

کودکان صومعه سرایی هنر مندانه گل دادند و پول تو جیبی گرفتند

صفیر گیلان؛وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد شهرستان صومعه سرا شد و با گلباران مزار شهدا توسط کودکان شهر گلباران شد.