سیدمحسن موسوی،فرماندارشفت،قشرزحمت کش،خبرنگاران فعال شفت،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت، Archives - صفیر گیلان
۲۰نفرازخبرنگاران فعال شفت تجلیل شدند 04 شهریور 1399

۲۰نفرازخبرنگاران فعال شفت تجلیل شدند

‍ ‍ به گزارش صفیرگیلان:سیدمحسن موسوی فرماندارشفت درنشست باخبرنگاران شهرستان که درسالن میرزای شفتی فرمانداری این شهرستان برگزارشد،اظهارکرد:برای توسعه ورونق شهرستان شفت نیازمندتعامل وهمکاری باخبرنگاران هستیم. وی براستمراراین تعاملات وهمکاری‌هاباخبرنگاران تأکیدکردوافزود:خبرنگاران شهرستان شفت نیازمندداشتن یک مجموعه مشخص همانندکانون،انجمن وخانه مطبوعات هستندتامطالبات ودرخواست‌های آنان راپیگیری وارتباط با مسئولان شهرستان رابرقراروبرای توسعه این شفت گام بردارند. نماینده […]