سیدمحمدمجتبی حسینی-شهرهای خلاق فرهنگ و هنر-شهر فومن استان گیلان-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر- Archives - صفیر گیلان
فومن عضو شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر شد 06 اردیبهشت 1400
در اولین اختتامیه معرفی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر روی داد:

فومن عضو شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر شد

در مراسم اختتامیه معرفی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر، ۶۰ شهر به عنوان اعضای این شبکه معرفی شدند.