سیدکاظم دلخوش،لایحه، رئیس مجلس شورای اسلامی،قیر،مجلس شورای اسلامی Archives - صفیر گیلان
لایحه مربوط به تامین قیر در هفته جاری رسیدگی خواهد شد 11 مرداد 1401
قالیباف در پاسخ به دلخوش:

لایحه مربوط به تامین قیر در هفته جاری رسیدگی خواهد شد

رئیس مجلس گفت: در صورتی که نمایندگان همراهی کنند لایحه تامین منابع مالی مواد اولیه قیر به صورت خارج از نوبت در هفته جاری بررسی خواهد شد.